Andelsboligforeningen Fremtiden, 3. serie – Lundbyesgade 3-5, Århus C Endnu en Andelsboligforening

16maj/170

Generalforsamling tirsdag d. 30 maj 2017

Indkaldelse til
Ordinær generalforsamling i AB Fremtiden af 3. Serie

Tid: Tirsdag den 30. maj 2017 kl. 19.00 – ca. 21.00
Sted: Oplyses senere

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab
4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om boligafgiften
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og festudvalg - denne gang på valg:
- formandsposten (Kent gensopstiller ikke),
- næstformanden (Ingrid genopstiller ikke),
- B-medlemmerne (Pia genopstiller ikke).
7. Eventuelt

  • Forslag/emner til generalforsamlingen skal være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
  • Bestyrelsen sørger for drikkevarer samt noget at spise.


Vel mødt

Bestyrelsen

24mar/170

Den årlige ordinære generalforsamling 2017

Dette års ordinære generalforsamling foregår denne gang tirsdag d. 30. maj 2017.

Indkaldelsen med nærmere info omkring tid og sted kommer senere.

/Bestyrelsen

24mar/170

Havedage for 2017

12344397-garden-sign-with-house-and-garden-toolsSæt kryds i kalenderen!
Dette års havedage bliver afholdt:

Forårs-havedagen bliver lørdag d. 22. april 2017
Efterårs-havedag bliver lørdag d. 7. oktober 2017

Tilmelding: Sker på de sædvanlige opslag på tavlerne i opgangene.
Morgenmad: Indkøber er for foråret andel #16

2feb/170

Den digitale håndbog

Foreningen har valgt at abonnere på ABF-håndbogen i digital form hvilket også giver andelshavere ret til at bruge den.

Den kan være nyttig når man er i tvivl om egne og andres forhold eller bare vil vide mere om de generelle regler for andelsboligforeninger.

Find guide til hvordan du får adgang til håndbogen under Dokumenter (under Diverse dokumenter). Du skal logge på for at se guiden.

8jun/160

Bestyrelsen er nu konstitueret

Bestyrelsen har holdt konstitueringsmøde og ser nu ud som følger:

Formand - Kent Skovbjerg Knudsen (nr. 5, 4. th)
Næstformand - Ingrid Gam (nr. 5, 1. sal)
Kasserer - Klaus W. Madsen (nr. 3, 4. tv)
Sekretær - Pia Andersen (nr. 3, stuen)
Bestyrelsesmedlemmer - Steen S. Pedersen (nr. 5, 3. th) og Pia Andersen (nr. 3, stuen)

Bestyrelsen kontaktes stadig på adresse skjult; JavaScript skal aktiveres

Suppleanter - Jakob Schmidt (nr. 5, 2. tv) og Henry Haastrup (nr. 3, 2. sal)

8maj/160

Generalforsamling mandag d. 30. maj 2016

Indkaldelse til
Ordinær generalforsamling i AB Fremtiden af 3. Serie

Tid: Mandag den 30. maj 2016 kl. 19.00 – ca. 21.00
Sted: Bissensgade 18, Kælderen

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab
4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om boligafgiften
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og festudvalg (denne gang på valg i bestyrelsen: kasseren, næstformanden og b-medlemmerne)
7. Eventuelt

  • Forslag/emner til generalforsamlingen skal være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
  • Bestyrelsen sørger for drikkevarer samt noget at spise.

Vel mødt
Bestyrelsen

11maj/150

Generalforsamling tirsdag d. 26. maj 2015

Indkaldelse til
Ordinær generalforsamling i AB Fremtiden af 3. Serie

Tid: Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 – ca. 21.00
Sted: Folkestedet – lokale 0.2 (Carl Blochs Gade 28)

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab
4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om boligafgiften
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og festudvalg (denne gang på valg i bestyrelsen: formanden, næstformanden og b-medlemmerne)
7. Eventuelt

  • Forslag/emner til generalforsamlingen skal være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
  • Bestyrelsen sørger for drikkevarer samt noget at spise.

Vel mødt
Bestyrelsen

18mar/150

Havedage for 2015

12344397-garden-sign-with-house-and-garden-toolsSæt kryds i kalenderen!

Dette års havedage bliver afholdt:

Forårs-havedagen bliver lørdag d. 18. april 2015
Efterårs-havedag bliver lørdag d. 10. oktober 2015 lørdag d. 3. oktober 2015

Tilmelding: Der kommer de sædvanlige opslag på tavlerne i opgangene.

3sep/140

Årets sidste havedag d. 4. oktober

12344397-garden-sign-with-house-and-garden-tools

Dette års sidste havedag bliver afholdt
lørdag d. 4. oktober 2014

Anden dato er tidligere blev annonceret, så husk eventuelt at rette din kalender.

Der vil blive lavet opslag i opgangene når vi kommer lidt tættere på.

14maj/140

Generalforsamling tirsdag 27. maj 2014

Indkaldelse til
Ordinær generalforsamling i AB Fremtiden af 3. Serie

Tid: Tirsdag den 27. maj 2014 kl. 19.00 – ca. 21.00
Sted: Bissensgade 18 i kælderen

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab
4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om boligafgiften
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og festudvalg (denne gang i bestyrelsen: kassereren, næstformanden og b-medlemmerne)
7. Eventuelt

  • Forslag/emner til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
  • Bestyrelsen har sørget for kaffe, te, øl og vand samt kage.

Vel mødt
Bestyrelsen